Oswego East girls varsity regionals Vs Waubonsie - olson62